Család- és Gyermekjóléti Központ

Az Útkeresés Segítő Szolgálat 2016. január 1-jétől a dunaújvárosi járásban Család- és Gyermekjóléti Központot is üzemeltet. Munkatársaink esetmenedzser munkakörben foglalkoznak a járási települések összes védelembe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett gyermekével.

Központunk kapcsolatban áll a járás minden család- és gyermekjóléti szolgálatával és különböző szakmai fórumokon nyújt segítséget munkájukhoz.

A járás települései: Dunaújváros, Rácalmás, Kulcs, Adony, Besnyő, Beloiannisz, Iváncsa, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Nagykarácsony, Kisapostag, Baracs, Előszállás, Pusztaszabolcs, Daruszentmiklós

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ speciális feladatai:

Lakótelepi (utcai) szociális munka: Ezen tevékenység keretében foglalkozunk a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő kallódó, csellengő gyermekekkel. Azon gyermekek esetében, akik lakóhelyükről önkéntesen eltávoztak, ill. a családjuk tett ki őket a lakásból, segítséget nyújtunk az otthonukba való visszakerüléshez, szükség esetén elősegítjük átmeneti gondozásukat. A gyermekek családját is bevonva szabadidős tevékenységeket szervezünk.

Kórházi szociális munka: Foglalkozunk a válsághelyzetben lévő várandós anyák segítésével a védőnőkkel és a szülészeti-nőgyógyászai osztályokkal együttműködve. Együttműködünk a területileg illetékes kórház felnőtteket ellátó, főként pszichiátriai és rehabilitációs osztályaival.

Kapcsolatügyelet: A kapcsolatügyelet biztosítja:

  • a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt,
  • a felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően a felügyeletet ellátó szakembert, vagy lehetővé teszi más felügyeletet ellátó szakember jelenlétét,
  • az érintettek kérésére, valamint a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció), melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása, és a konfliktuskezelő szolgáltatás vagy az önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatást.

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ készenléti szolgálatot biztosít. A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.

A készenléti szolgálat telefonszáma: 06-20-387-2059

Elérhetőség:
Cím: 2400 Dunaújváros, Bartók B. u. 6/b.
Telefonszám: 25/510-100

Hivatalos leveleket az utkereses.iktatas@gmail.com címre várjuk.